Η σημασία του εαυτού στην ψυχοθεραπεία

Κάθε άνθρωπος τείνει να κινείται αυθόρμητα προς την ανάπτυξη του πλαισιώνοντας την επιβίωση και την αυτονομία του με βάση τα χαρακτηριστικά του. Το κέντρο της φύσης του ατόμου είναι έμφυτα θετικό και η τάση αυτοπραγμάτωσης θεωρείται ως βασικό ανθρώπινο κίνητρο παρόλο την ύπαρξη ανάλογων συμπεριφορών που αποσκοπούν στην μείωση της έντασης των διάφορων βιωμάτων. Στην …

Η σημασία του εαυτού στην ψυχοθεραπεία Διαβάστε Περισσότερα »